Old Lappish Camp - for sea fishing and game

Företagets huvudsakliga verksamhet är naturturism, där stor vikt läggs vid ett långsiktigt och hållbart turistföretagande som utvecklar värden för såväl människa, samhälle och natur.

Solnedgång över Kalix älvOld Lappish Camp ska upplåta och drifta turistanläggningar i Kalix skärgård beläget på bland annat Storsgrundet, Repskärsgrund och Fälesön. Vi har under uppförande en torrfurutimring och en sjöbod som är belägen på Korpudden som är en utstickande udde av Storsgrundet i Skärsfjärden.

Norrbotten är landets starkast växande besöksmål. Under 2009 ökade antalet besökare från andra länder med 18 procent, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 3,4 procent. Norrbotten brukar kallas Europas sista vildmark och här finns stora outnyttjade möjligheter till ekoturism.

Ett av de områden inom besöksnäringen som enligt turistorganisationen Swedish Lapland anser bör prioriteras är just Norrbottens skärgårdsturism som erbjuder stora turistiska värden, men som knappt har några aktiva entreprenörer alls. Swedish Lapland beräknar att det finns utrymme för investeringar på över tio miljarder kronor i skärgårdsturismen från Skellefteå till Haparanda.

Solnedgång över Kalix älv

Vårt erbjudande

Old Lappish Camp - for sea fishing and game har för avsikt att bedriva naturturism och upplåta faciliteter för turistisk verksamhet i Kalix skärgård. Läs mer »

Kalix älv

Upplevelser i samklang med människa och natur

På Old Lappish Camp vill vi bevara känslan av att ha naturen tätt inpå. Läs mer »

Torrfurutimring

Byggnadsteknik och material från förr

Alla byggnader skall ha ”gammal” atmosfär, gjorda i naturmaterial omålade och så utformade i proportionerna så att de smälter in i naturen. Läs mer »

Utgårds Hekla och Peder

Ett vårdande skogsbruk

På Storsgrundet kommer vi att försöka återskapa den gamla succesionen genom ett skogsbruk som gynnar lövträdsvariationen och minskar gran och glasbjörk vilket skapar en mycket ”öppnare” och gästvänligare bild för besökare. Läs mer »