Old Lappish Camp - for sea fishing and game

Upplevelser i samklang med människa och natur

Kalix älvPå Old Lappish Camp vill vi bevara känslan av att ha naturen tätt inpå. Byggnaderna är små och låga, uppförda i obehandlat timmer med naturanpassat tak för att på ett så bra sätt som möjligt smälta in i miljön. Avsikten är att man inte skall kunna se byggnaderna från havssidan, avståndet till stranden är mer än 100 meter. Förutom en sjöbod i traditionell stil uppförd i gammalt handbilat timmer som kommer att uppföras i anslutning till stranden.

Avsikten är att varsamt bygga upp en miljö som för tanken tillbaka till tiden för fiske och säljakt vid den tid det begav sig i Fattenborg. De topografiska likheterna är slående med en skyddad havsvik, kopplingen till älven och den utstickande udden. Information om och ett besök vid Fattenborg blir ett måste inte bara för långväga besökare utan även för ortsbor och skolklasser. Det innebär att ingreppen i naturen skall göras så små som möjligt. Området skall inte privatiseras på något sätt, snarare göra det mer lättillgängligt både för det rörliga friluftslivet och för mer långväga gäster.