Brudholmens Socionomtjänster

Hästarna Utgårds Hekla och Brudholmens FrejHuvudsaklig verksamhet är Sociala utredningar, coachning, facilitering och behandling – habilitering med häst som verktyg i lant- och skärgårdsmiljö. Produktion av habiliteringsverktyg.

Verksamheten är tänkt att kunna utge ridterapi för personer med funktionshinder och till sjukskrivna med diagnos om utmattningsdepression eller annan fysisk eller psykiskt nedbrytande diagnos. Behandling är tänkt att ske i lant- och skärgårdsmiljö.

Verksamheten är även tänkt att kunna hålla en reproduktion av för verksamheten lämpliga hästar i första hand islandshästar.

Företaget kan utföra sociala utredningar på begäran från socialtjänsten såsom barnavårdsutredningar, familjehemsutredningar, vårdnads- och boende utredningar. Sociala utredningar till arbetsförmedling och försäkringskassa samt kriminalvården. Coaching till personer i behov av yttre stöd för sin livsföring.