Brudholmens Naturbruk

Är i botten en traditionellt jordbruks- och skogsbruksföretag med djurhållning, åkerbruk, slåtter och skogsbruk. Brudholmens Naturbruk bedriver även internationell konsultverksamhet inom exempelvis ekologi, skogsbruk, people's participation åt bland annat SIDA, Scandiaconsult och SLU.

För närvarande finns följande djurslag på Brudholmen:
Hästar: Två Nordsvenska brukshästar, det AB-premierade stoet ”Utgårds Hekla” och en unghäst efter henne, vallacken ”Brudholmens Frej”. Dessa används för diverse körningar framförallt skogskörningar i egen skog.

flygfoto

Om Brudholmen

Brudholmen har som namnet antyder varit en egen liten ö mellan Sörholmen och Målsön. Hur den första delen ”Brud-” kommit till är okänt.

Landhöjningen har förändrat och förändrar landskapet. Brudholmen var omflutet av vatten så sent som 1920 och 30 talet, i alla fall vår och höst. Under 1930 och 50-talet utdikades den så kallade Innifjärden genom att ett antal större diken grävdes som huvudavlopp då fördjupades en bäck till vad som kom at kallas Bergströmskanalen och går söder om Brudholmen mellan Brudholmen och Frammaholmen, Kanalen fortsätter sedan mellan Björkholmen och Neese på Målsön för att mynna ut i Årrasfjärden. Under 1950-talet dikades Brudholmkanlen som förbinder Årrasfjärden och Innifjärden norr om Brudholmen. Före utdikningen badade barn i den här delen av fjärden.

Man har byggt tämligen stora båtar i Holmen och seglat ut dem i gattet mellan Brudholmen och Frammaholmen/Målsön i det som senare kom att kallas Bergströmskanalen drog man båtarna med häst. Det berättas att det i byn fanns två hästar som kund ”gja å snee” för att dra båtarna ut på flott vatten i Årrasfjärden.

Landhöjningen har varit så stor så skogen på Brudholmsfastigheten har vuxit mer i m2 än i m3 under 1900-talet.

Brudholmens ägarhistoria

Brudhomen bebyggdes av släkten Bergström vid mitten av 1800-talet. Historien berättar att en ung man vid namn Anders Bergström mönstrade på ett fartyg och lämnade byn efter att at utlovat sin kärlek till en av byns flickor. Efter några år kom så Anders hem som nybakad sjökapten och uppsökte då sin käresta och fann henne bortlovad med en annan man. Anders friade då till en flicka från Skogs och fick så henne till hustru. Som brudgåva fick de då bland annat Brudholmen på vilken de slog ned sina bopålar. Anders Bergström fortsatte sin sjömanslivet som lots och mästerlots i Kalixälvens mynning. Efter Anders tog sonen David över hemmanet och fortsatte nyodlingen parallellt med fisket. Gårdens laxfiske bedrevs på eget vatten vid Halsön i Sangisälvens mynning.

Under1940-talet tog sönerna Åke och Folke över Brudholmen. Då skedde den största förändringen i husbeståndet. Åke som bodde kvar på gårdstunet var lastbilsåkare och maskinägare han lät riva den gamla mangårdsbyggnaden som var av typen Norrbottensgård, grävde ut för källare och timrade upp den nuvarande mangårdsbyggnaden. Vilken var inredd i två lägenheter om vardera två rum och kök. Folke byggde ett nytt hus på andra sidan den gamla Storövägen. Det såldes senare till Disa och Sven Söderlund och nu ägs det av Jari Korpi som driver Brudholmens Kennel med uppfödning av Collie.

Sture Bergström var son till Folke och fick ta över sin faders andel i fastigheten. Under 1990-talet fick Sture också ärva sin farbror Åke. Sture påbörjade då renoveringen av det hus som ursprungligen varit bagarstuga. Renoveringen skedde i samband med att Åke och Folke tog över hemmanet. Sture hade för avsikt att bosätta sig i det huset men fullföljde aldrig renoveringen utan sålde hela fastigheten till Peder Nilsson, den nuvarande ägaren, 1995.