Old Lappish Camp - for sea fishing and game

Vårt erbjudande

BadaMöjligheten till starka erbjudanden inom besöksnäringen och sysselsättning inom turistverksamheten i Bottenvikens skärgårdsområden är mycket stor. De flesta initierade bedömare, så också Kalix kommun, talar samstämmigt om behovet av anläggningar för att stimulera till näringsverksamhet och öka tillgängligheten till skärgården för människor som inte har tillgång till båt eller skärgårdsstuga.

Old Lappish Camp - for sea fishing and game har för avsikt att bedriva naturturism och upplåta faciliteter för turistisk verksamhet i Kalix skärgård. Verksamheten är ännu i ett uppbyggnadsskede med den första anställde sedan augusti 2009. De planerade aktiviteterna är ”catch-and-release” fiske efter grov gädda i den yttre skärgården, sälsafari med utgångspunkt från Korpudden/Storsgrundet till den närbelägna Repskärsgrund, älgsafari, turistverksamhet med häst sommar- och vintertid som exempelvis ridning med islandshästar och vintertid körning med häst och släde, anpassad turism med renar, vårvintercafé för det rörliga friluftslivet med möjlighet till bastubad och dopp i havet samt möjlighet till övernattning.