Old Lappish Camp - for sea fishing and game

Byggnadsteknik och material från förr

TorrfurutimringAlla byggnader skall ha ”gammal” atmosfär, gjorda i naturmaterial omålade och så utformade i proportionerna så att de smälter in i naturen. Idealet är att man inte ser dem från sjön. Inga anläggningar i form av fasta kajer, pirar eller hamnanläggningar skall uppföras, dels krävs det enorma konstruktioner om dom skall motstå isens rörelser och dels förstör man bara det genuina intryck som vi försöker bevara och återskapa. Stora och framträdande anläggningar ökar också ”privatiseringen” som inte är önskvärd. Det ligger i folks medvetande sedan urminnes tider att en enkel fiskstuga och en sjöbod i den yttre skärgården kan ägas av någon men är öppen för alla, det är av vikt att man kommer dit.

Sjöboden kommer att takläggas med tjärpapp som kommer att beläggas med takstickor efter 3-4 år då timring och tak har satt sig. Valet av plats för sjöboden är den norra stranden för att inte störa ett förhoppningsvis ökande antal besökare ur gruppen rörligt friluftsliv, vilka då kommer ”sjövägen” från syd ost och då kan nyttja den södra och stranden för privata aktiviteter men samtidigt lockas att nyttja de tjänster som företaget kan erbjuda, i form av servering, bastu och övernattning förutom rent turistiska aktiviteter.