Old Lappish Camp - for sea fishing and game

Ett vårdande skogsbruk

Utgårds Hekla och PederEfter stormfällningarna 1982 och 1985 har skogstypen i skärgården radikalt försämrats från att ha varit öar beskogade av huvudsakligen ”skärgårdsgran” (Picea abies s.sp. fennica) till att nu vara slyskog av huvudsakligen glasbjörk och planteringar av tall P. silvestris och P. contorta. Strandsuccessionen som för 30 år sedan var tydligt utvecklad med initialt kvävefixerande pionjärer (huvudsakligen gråal) följd av sälg, vide rönn och asp för att sedan övergå i glasbjörk.

Nu har ”al-liden” på grund av det höga betestrycket av älg reducerats till en tunn kappa av al följd av glasbjörk med sälgskelett och gran. På Storsgrundet kommer vi att försöka återskapa den gamla succesionen genom ett skogsbruk som gynnar lövträdsvariationen och minskar gran och glasbjörk vilket skapar en mycket ”öppnare” och gästvänligare bild för besökare.